Get Adobe Flash player
 • 5
 • 1
 • 2
 • http://wowslider.net/
 • 4

NEW UPDATE :

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • แนวทางการปฏิบัติในการตรวจสอบคนต่างด้าว
 • รับสมัครตำรวจสายอำนวยการและเทคนิค จำนวน ๙๘๕ อัตรา

  • ประกาศ ศปมผ. ฉบับที่ 15-2558
  • รับสมัครตำรวจสายอำนวยการและเทคนิค จำนวน ๙๘๕ อัตรา
  • ผบ.ตร.มอบนโยบาย
  • แนวทางการปฏิบัติในการตรวจสอบคนต่างด้าว
  • แนวทางปฏิบัติกรณีคนต่างด้าวตกเป็นผู้เสียหาย
  • การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2558
  • อ่านต่อ..

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

 • *ผบก.รน.เข้าประชุมรับมอบนโยบาย การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์*
 • วันนี้ ( 26 ก.ย.58 )เวลา 15.30 น. พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบก.ตำรวจน้ำ.พ.ต.อ.สุริยา ปิ่นประดับ ผกก.2 บก.รน.,

  • วันนี้ 22 ต.ค. 58 พ.ต.อ.เอนก..ส่งประเสริฐ ผชช.ด้านการเดินเรือ ,ผกก.4-5,ผกก.ฝอ.บก.รน.,สว.1-4กก.4,สว.1-2กก.5บก.รน.
  • ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเดินทางมาตรวจเยี่ยมกองบังคับการตำรวจน้ำ
  • วันนี้เวลา 12.00 น. พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบก.ตำรวจน้ำ เข้าพื้นที่ กก.8 บก.รนอำนวยการค้นหาและช่วยเหลือลูกเรือประมง
  • วันนี้(16 ก.ย.58) เวลา 16.00 น. พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบก.ตำรวจน้ำ
  • วันนี้(22 ก.ย.58)เวลา10.30น.พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบก.ตำรวจน้ำ,พ.ต.อ.โชคชัย นนท์ปฏิมากุล รอง ผบก.รน.
  • วันนี้ ( 22 ก.ย.58 )เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบก.ตำรวจน้ำ
  • วันที่ 25 ก.ย.58 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาตร ผบก.รน.
  • วันนี้ ( 26 ก.ย.58 )เวลา 15.30 น. พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบก.ตำรวจน้ำ.พ.ต.อ.สุริยา ปิ่นประดับ ผกก.2 บก.รน.,
  • วันนี้(29 ก.ย. 58) พล.ต.ต. กฤตธาพล ยี่สาคร ผบก.ตำรวจน้ำ เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการสร้างภาคีเครือข่าย
  • วันนี้ (5 ต.ค.58) เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบก.ตำรวจน้ำ พ.ต.อ.ธนพล ศรีโสภา รอง ผบก.รน.
  • อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมตำรวจ

 • **ตำรวจน้ำสุราษฎร์ธานีตรวจเรือโดยสาร **
 • **ตำรวจน้ำเกาะสมุยจัดฝึกอบรม (Life guard) อาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยและแจ้งข่าวอาชญากรรมทางน้ำ**
 • ตำรวจน้ำพังงา ช่วยเหลือลูกเรือประมง
 • ตำรวจน้ำสัตหีบช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 • *ตำรวจน้ำภูเก็ต จัดอบรมคนประจำเรือท่องเที่ยว*
 • เมื่อวันที่ 3 ม.ค.59 ส.รน.1 กก.6 บก.รน.โดยให้เรือ 532 พร้อมตำรวจประจำเรือ
 • วันที่ 2 ม.ค.58 พ.ต.ท.สมพร เก่งธีระพัฒน์ สว.ส.รน.4 กก.4 บก.รน. อำนวยการให้ ร.ต.ท.อำนาจ คงอยู่ รอง สว.(ป.ทางน้ำ)
 • เมื่อวันที่ (2 ม.ค. 59) เวลา 22.00 น. ส.รน.1 กก.6 บก.รน.(ตำรวจน้ำชุมพร)โดย ด.ต.ณฤทธิ์ ชัยเรืองศรี ด.ต.วินิจ หมั่นสกุล
 • เมื่อวันที่ (29 ธ.ค.58) ส.รน.6 กก.5 บก.รน. .(ตำรวจน้ำตราด)ออกพื้นที่ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก
 • เมื่อวันที่ (28 ธ.ค.58) ส.รน.6 กก.5 บก.รน. เวลา 09.30 น. จัดข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ปี 2558
 • อ่านต่อ..

งานป้องกันปราบปราม

 • เมื่อวันนี้ 21 ต.ค 58 เวลา 10.00 น. ภายใต้การอำนวยการโดย พ.ต.อ. ธวัช สิทธิกิจโยธิน ผกก.4 บก.ตำรวจน้ำ , พ.ต.อ ชัชพล สมแก้ว
 • วันนี้ (22 ต.ค.58) เวลา 04.00 น.ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.อ.อตินันท์ นุชนารถ ผกก.11 บก.ตำรวจน้ำ,พ.ต.ต.บันเทิง คงชยะนันท์ สว.ส.รน.4 กก.11 บก.รน.
 • เมื่อวันที่ (6 ก.ย.58) เวลา 17.00 น. ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.อ.อตินันท์ นุชนารถ ผกก.11 บก.รน.,พ.ต.ต.บันเทิง คงชยะนันท์ สว.ส.รน.4 กก.11 บก.รน.
 • วันนี้(๖ ก.ย.๕๘)เวลาประมาณ ๑๑.๐๐น.จนท.ส.รน.๒กก.๑๐บก.รน. ร่วมบูรณาการกับ จนท.สภ.ธาตุพนม,จนท.ตชด.๒๓๕ และจนท.นรข.สถานีเรือธาตุพนม ได้ร่วมกันทำการจับกุมตัว
 • วันนี้(9 ก.ย.58) เวลาประมาณ 16.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.สมชาย จันทร์คง ผกก.6 บก.รน.,พ.ต.ท.อากร หนุนภักดี สว.ส.รน.5 กก.6 บก.รน.
 • วันนี้(16 ก.ย. 58) เวลา 12.30 น. พ.ต.อ.ชาติชาย ชาติเวช ผกก.5 บก.รน. ได้รับการประสานจาก
 • วันนี้(16 ก.ย.58) เวลาประมาณ 17.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.สมชาย จันทร์คง ผกก.6 บก.รน.,
 • วันนีั 16 ก.ย.58 เวลา 15.20 น. ร.ต.ท. พีรศักดิ์ โสมพันธ์ุ รองสว.ส.รน.1 กก 11 บก.รน.
 • เมื่อวันที่(17ก.ย.58)เวลา 20.00 น. ภายใตัการอำนวยการและสั่งการของ พ.ต.อ.อตินันท์ นุชนารถ ผกก.11 บก.รน
 • วันที่ 18 ก.ย.58 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ชาติชาย ชาติเวช ผกก.5 บก.รน
 • อ่านต่อ..

ข่าวคำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ

 • บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบคนประจำเรือ
 • ธงประมวลสากล

  • ธงประมวลสากล
  • บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบคนประจำเรือ
  • อ่านต่อ..

พล.ต.ต. กฤตธาพล ยี่สาคร
ผบก.รน.